White Crow Cordoba Tank Top front view

White Crow Cordoba Tank Top